สรพงษ์ โตสัมพันธ์

สรพงษ์ โตสัมพันธ์

ช่างภาพ

2521

โตไม่โตซัดดะ

- ถ่ายภาพ