สรพงศ์ เอื้อชูชัย

สรพงศ์ เอื้อชูชัย

นักเขียน

2536

ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด

- บทภาพยนตร์

นักแสดง

2535

เคหาสน์ดาว

- "ก๋อย" เพื่อนของเขียว