สมโภชน์ อัครพันธ์

สมโภชน์ อัครพันธ์

ช่างภาพ

2514

วิมานสลัม

- ถ่ายภาพ
2519

ขุนศึก

- ถ่ายภาพ
2520

เพื่อนรัก

- ถ่ายภาพ
2520

พ่อม่ายทีเด็ด

- ถ่ายภาพ
2520

หงส์ทอง

- ถ่ายภาพ
2521

กัปตันเรือปู

- ถ่ายภาพ
2521

ฆ่าอย่างเดียว

- ถ่ายภาพ