สมโพธิ แสงเดือนฉาย

สมโพธิ แสงเดือนฉาย

กํากับการแสดง

2516

ท่าเตียน

- ผู้กำกับ
2523

จระเข้

- ผู้กำกับ
2523

ไกรทอง

- ผู้กำกับ
2527

ศึกกุมภกรรณ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2518

หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง

- อำนวยการสร้าง
2520

ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์

- อำนวยการสร้าง
2521

แผ่นดินวิปโยค

- อำนวยการสร้าง
2527

ศึกกุมภกรรณ

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2514

พระอภัยมณี

- อำนวยการสร้าง