สมเกียรติ วิทุรานิช

สมเกียรติ วิทุรานิช เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย

กํากับการแสดง

2550

มะหมา 4 ขาครับ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2550

มะหมา 4 ขาครับ

- บทภาพยนตร์
2552

October Sonata รักที่รอคอย

- บทภาพยนตร์
2564

ไสหัวไป นายส่วนเกิน

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2567

รถรางเที่ยวสุดท้าย

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์