สมเกียรติ ฤกษ์ดี

สมเกียรติ ฤกษ์ดี

โปรดักชั่น

2527

สวนทางปืน

- ดำเนินงานสร้าง