สมเกียรติ พันธุ์พิริยะเจตน์

สมเกียรติ พันธุ์พิริยะเจตน์

โปรดักชั่น

2513

กายทิพย์

- อำนวยการสร้าง