สมาน คัมภีร์

สมาน คัมภีร์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2522

ทุ่งรวงทอง

- ผู้กำกับ

กํากับการแสดง

2527

เหรียญมรดก

- ผู้กำกับ