สมานชัย หงษ์ทอง

พล.ต.ต.สมานชัย หงษ์ทอง

โปรดักชั่น

2526

ไฟรักอสูร

- อำนวยการสร้าง
2526

หัวใจทมิฬ

- อำนวยการสร้าง