สมศักดิ์ แสงบรรเจิดกุล

สมศักดิ์ แสงบรรเจิดกุล

ช่างภาพ

2513

ตายแล้วเกิด

- ถ่ายภาพ