สมศักดิ์ พลพรประเสริฐ

สมศักดิ์ พลพรประเสริฐ

โปรดักชั่น

2523

สู้ยิบตา

- อำนวยการสร้าง
2526

เสี่ยวอีหลี

- อำนวยการสร้าง