สมศักดิ์ พรพงษ์

โปรดักชั่น

2528

คุณหญิงตราตั้ง

- อำนวยการสร้าง