สมศักดิ์ พยับเดชาชัย

สมศักดิ์ พยับเดชาชัย

โปรดักชั่น

2538

สติแตกสุดขั้วโลก

- ดูแลการผลิต