สมศักดิ์ ประสงค์ผล

สมศักดิ์ ประสงค์ผล

นักแสดง

ลำดับภาพ

2503

ยอดพยศ

- ลำดับภาพ