สมศรี จันทรประเสริฐ

สมศรี จันทรประเสริฐ

โปรดักชั่น

2503

นางแมวผี

- อำนวยการสร้าง