สมฤดี นุ่มอำพันธ์

สมฤดี นุ่มอำพันธ์ ชื่อเล่น กระแต อดีตนักแสดงเด็กชาวไทย

*ที่มา : Thai Movie Posters