สมพล ไชยวรรณ

สมพล ไชยวรรณ

นักเขียน

2515

กล้าสิบทิศ

- บทภาพยนตร์