สมพร เชื้อบุญอุ้ม

สมพร เชื้อบุญอุ้ม

กํากับการแสดง

2004

รวมพลคนก้นบาตร

- ผู้กำกับ
2005

เพลิงพายุ

- ผู้กำกับ
2006

แว่วเสียงซึง

- ผู้กำกับ
2007

กาษา นาคา

- ผู้กำกับ
2007

สตรีที่โลกลืม

- ผู้กำกับ
2008

วิมานมังกร

- ผู้กำกับ
2008

ดินเนื้อทอง

- ผู้กำกับ
2010

เศรษฐีข้างเขียง

- ผู้กำกับ
2013

บุญผ่อง

- ผู้กำกับ
2014

ไฟในวายุ

- ผู้กำกับ