สมพร มคธเพศ

สมพร มคธเพศ

โปรดักชั่น

2512

เจ้าแพร

- อำนวยการสร้าง