สมพงษ์ วงศ์รักไทย

สมพงษ์ วงศ์รักไทย

นักแสดง

โปรดักชั่น

2510

7 พระกาฬ

- อำนวยการสร้าง
2511

จั๊กจั่น

- อำนวยการสร้าง
2511

ไอ้หนึ่ง

- อำนวยการสร้าง
2512

ปราสาททราย

- อำนวยการสร้าง
2512

สายใจ

- อำนวยการสร้าง
2513

กิ่งแก้ว

- อำนวยการสร้าง
2515

มนต์รักดอกคำใต้

- อำนวยการสร้าง
2517

ดอกคูนเสียงแคน

- อำนวยการสร้าง
2522

ข้าชื่อไอ้เพลิง

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2515

มนต์รักดอกคำใต้

- บทประพันธ์
2517

ดอกคูนเสียงแคน

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์