สมพงษ์ บุญกุ้ม (อาฉี เสียงหล่อ)

สมพงษ์ บุญกุ้ม หรือที่รู้จักกันในนาม อาฉี เสียงหล่อ