สมผล ไชยวรรณ

สมผล ไชยวรรณ

นักเขียน

2502

สี่คิงส์

- บทภาพยนตร์
2514

ลานพัยหญ้า

- บทภาพยนตร์
2514

ลูกยอด

- บทภาพยนตร์
2514

สองฝั่งโขง

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2504

มังกรหยก

- อำนวยการสร้าง
2505

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

- อำนวยการสร้าง