สมบูรณ์ เวชสุกรรม

โปรดักชั่น

2525

หัวใจดื้อรัก

- อำนวยการสร้าง