สมบัติ เมืองอุบล

นักแสดง

2002

มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟ.เอ็ม.

- ผู้จัดการคาราโอเกะ (รับเชิญ)