สมบัติ ขันธะเสน

สมบัติ ขันธะเสน

ช่างภาพ

2523

จระเข้

- ถ่ายภาพ