สมนึก กอหะสุวรรณ

สมนึก กอหะสุวรรณ

กํากับการแสดง

2524

ไอ้ค่อม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

นักเขียน

2526

นิจ

- บทภาพยนตร์