สมทรง พันธ์หงส์

สมทรง พันธ์หงส์

โปรดักชั่น

2517

คุณหญิงนอกทำเนียบ

- อำนวยการสร้าง
2518

นางเอก

- อำนวยการสร้าง