สมถวิล สุวรรณกูฏ

สมถวิล สุวรรณกูฏ

กํากับการแสดง

2521

กาม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2523

อุกาฟ้าเหลือง

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2525

หนูอยากเป็นทหาร

- ผู้กำกับ
2525

หนูอยากเป็นทหาร

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2526

มือปืน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2527

ล็อตเตอรี่

- ผู้กำกับ