สมถวิล มุกดาประกร

สมถวิล มุกดาประกร

นักแสดง

2494

ผาโหด

- แวน
2503

สองฝั่งฟ้า

- พันเอกยางไกวไฝ
2501

เล็บสิงห์

- พ่อเลี้ยงบุญตา
2500

เหนือเมฆ

- บุญผ่อง
2500

ศรีปราชญ์

- สมเด็จพระนารายณ์
2500

ไปดาวพระศุกร์

- ทหารเอกทรยศ
2499

สิบเก้ามงกุฏ

- ทิดโกรก
2499

สองดาบ

- ท้าวพยาก
2499

ฟ้าธรรมาธิเบศร์

- กรมขุนนเรนทร์ฯ
2499

แก้วตานาง

- กิ่ง
2498

ล้มบาง

- เพิ่ม
2498

ขวัญใจคนจน

- กิมซ้ง
2497

แม่ศรีเรือน

- เจ้านายของโดม
2495

เจดีย์หัก

- อุยตอง