สมชาย โชติมงคลทรัพย์

สมชาย โชติมงคลทรัพย์

โปรดักชั่น

2518

สาวแสบ

- อำนวยการสร้าง