สมชาย แสงพลสิทธิ์

สมชาย แสงพลสิทธิ์

กํากับการแสดง

2526

กระเบนธง

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2515

ไอ้บ้านนอก

- อำนวยการสร้าง
2517

ทุ่งใหญ่อินทนนท์

- อำนวยการสร้าง
2518

หัวใจราชสีห์

- อำนวยการสร้าง
2519

กบฏหัวใจ

- อำนวยการสร้าง