สมชาย เลี้ยงศิริประเสริฐ

สมชาย เลี้ยงศิริประเสริฐ

โปรดักชั่น

2527

ลูกทุ่งพเนจร

- ดำเนินงานสร้าง