สมชาย อัตตานุรักษ์

สมชาย อัตตานุรักษ์

โปรดักชั่น

2514

จอมดาบพิชัยยุทธ

- อำนวยการสร้าง
2514

เจ้าพระยาที่รัก

- อำนวยการสร้าง
2515

สิงห์สยามถล่มคาราเต้

- อำนวยการสร้าง
2515

หมัดสังหาร

- อำนวยการสร้าง