สมชาย ลีนานุรักษ์

สมชาย ลีนานุรักษ์

ช่างภาพ

2534

วิถีคนกล้า

- กำกับภาพ