สมชาย ดีประเสริฐ

โปรดักชั่น

2527

ผีเอ๊าะเอ๊าะ

- อำนวยการสร้าง