สมชาย คุณปลื้ม

สมชาย คุณปลื้ม

นักแสดง

2523

เหนือนักเลง

- เป็นตัวเอง (กำนันเป๊าะ)

โปรดักชั่น

2523

ทองผาภูมิ

- อำนวยการสร้าง