สมชาย กิติพราภรณ์

สมชาย กิติพราภรณ์

โปรดักชั่น

2520

ไอ้ควายเหล็ก

- อำนวยการสร้าง