สมชัย วีระพันธ์งาม

โปรดักชั่น

2525

ถล่มแผนจ้าวโลก

- อำนวยการสร้าง