สมชัย ลีลานุรักษ์

สมชัย ลีลานุรักษ์

ช่างภาพ

2520

แผลเก่า

- ถ่ายภาพ
2521

เทพธิดาบาร์ 21

- กำกับภาพ
2525

เทพธิดาโรงงาน

- ถ่ายภาพ
2527

น้ำพุ

- ถ่ายภาพ