สมชัย ทิวงศ์ษา

สมชัย ทิวงศ์ษา

นักแสดง

2563

แปลรักฉันด้วยใจเธอ

- พ่อตาล (รับเชิญ)