สมจินตนา อาสนจินดา

สมจินตนา อาสนจินดา

โปรดักชั่น

2501

นักเลงเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง