สมจิตร ไกยูรวงศ์

สมจิตร ไกยูรวงศ์

โปรดักชั่น

2520

วีรบุรุษกุ๊ย

- อำนวยการสร้าง