สมจิตต์ หิรัญบูรณะ

กํากับการแสดง

2532

นางฟ้าตกสวรรค์

- ผู้ช่วยผู้กำกับ