สมจิตต์ สมานมธุรพจน์

สมจิตต์ สมานมธุรพจน์

โปรดักชั่น

2513

ลูกหนี้ทีเด็ด

- อำนวยการสร้าง