สมควร วงศ์จำรัส

สมควร วงศ์จำรัส

ช่างภาพ

2528

ครูข้าวเหนียว

- ถ่ายภาพ
2529

สิ้นสวาท

- ถ่ายภาพ