สปาย ปัณฑารีย์ เตียรถ์สุวรรณ

ปัณฑารีย์ เตียรถ์สุวรรณ ชื่อเล่น สปาย
• เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2544