สนาน ประหารภาพ

สนาน ประหารภาพ

โปรดักชั่น

2527

ขอโทษที...ที่รัก

- อำนวยการสร้าง