สนั่น วงศ์พัวพันธ์

สนั่น วงศ์พัวพันธ์

โปรดักชั่น

2518

ตะวันลับฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2518

สร้อยสวาท

- อำนวยการสร้าง