สนธยา ดวงทองดี

สนธยา ดวงทองดี

ช่างภาพ

2521

7 อาถรรพณ์

- ถ่ายภาพ
2522

ลูกทาส

- ถ่ายภาพ
2523

7 ป่าช้า

- ถ่ายภาพ
2523

ฉุยฉาย

- ถ่ายภาพ
2524

เขยขัดดอก

- ถ่ายภาพ
2524

เจ้าแม่สาริกา

- ถ่ายภาพ
2524

ป่าช้าแตก

- ถ่ายภาพ
2525

สมิงจ้าวท่า

- ถ่ายภาพ
2529

เสือภูพาน

- ถ่ายภาพ