สนทยา ยางศรี

ชื่อ : สนทยา ยางศรี ชื่ออังกฤษ : Sontaya Yangsri สนทยา ยางศรี เป็นผู้กำกับภาพชาวไทย

คาเมร่า

2010

ลูกโขน

- ถ่ายภาพ